Услуги

РЕКЛАМЕН КЛИП

Цена по договаряне

РЕКЛАМЕН КЛИП

4 Видеоаснемане на кратък, в рамките на не повече от 5-6 мин.

рекламен видеоклип, монтиран и изготвен в подходящ формат,

за публикуване в интернет или друг вид медии с рикламна цел.