Събития

Проект "Централен Балкан"

Дирекцията на Националния парк „Централен Балкан" започна изпълнението на проект, фокусиран върху дейности, важни, както за опазване на биоразнообразието, така и за доброто прекарване на туристите и безопасността им в парка.
Проектът, финансиран чрез Оперативна програма "Околна среда", е на стойност 55 милиона и 92 хиляди лева и е най-големият по приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".     

   

 

                   

 

Нет комментариев

Добавить комментарий