Събития

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Проект "Централен Балкан"

Дирекцията на Националния парк „Централен Балкан" започна изпълнението на проект, фокусиран върху дейности, важни, както за опазване на биоразнообразието, така и за доброто прекарване на туристите и безопасността им в парка.
Проектът, финансиран чрез Оперативна програма "Околна среда", е на стойност 55 милиона и 92 хиляди лева и е най-големият по приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".